fbpx

A blogokról általában

A weblog, web log, webnapló, vagy egyszerűen blog egy webes alkalmazás, amely időponttal ellátott bejegyzéseket tárol egy nyilvános weboldalon (illetve magát ezt a weboldalt is szokás weblognak nevezni). A bejegyzések leggyakrabban – de nem szükségszerűen – fordított időrendi sorrendben vannak. Egy ilyen weblap jellemzően bármely WWW felhasználó számára elérhető, olvasható, sőt bizonyos mértékben néha szerkeszthető is (pl. hozzászólások). A „weblog” a „web” és a „log” szóösszetételből származik. A „blog” kifejezést a server log-gal való összekeverhetőség miatt, ennek elkerülésére kezdték alkalmazni, és hamar elterjedtté vált.

A weblogot író célja általában az önkifejezés, gondolatai közreadása és az általa képviselt vélemények terjesztése. Témája sokrétű: lehet egyszerűen egy interneten közzétett személyes, egyéni napló, de lehet egyéni vagy csoportos politikai véleménynyilvánítás vagy üzleti jellegű kommunikáció eszköze is, és lehetségesek tematikus blogok is (pl. kifejezetten csak az irodalommal foglalkozóak); ennek megfelelően a webnaplót vezetők köre az alkalmi szerzőktől a nagy írói közösségekig, sőt vállalatokig terjed. Sok weblog teszi lehetővé a látogatóknak nyilvános megjegyzések írását, ami közösségek kialakulásához vezethet. A weblogok vagy bloggal kapcsolatos oldalak összességét blogtérnek (blogsphere) is nevezik. Amikor nagy az aktivitás, sok információ és vélemény gyűlik össze egy adott témával vagy vitával kapcsolatban a blogtérben, ezt gyakran blogviharnak vagy blog-rajnak is nevezik.

A weblogok formátuma változó az egyszerű hiperlinklistától a felhasználók által írt megjegyzésekkel és értékeléssel ellátott cikkekig. Az egyéni weblog bejegyzések szinte mindegyike dátummal és időbélyeggel van ellátva, a legújabb bejegyzésekkel a legtetején. Mivel a hivatkozások nagyon fontosak a weblogokban, a legtöbb blog támogatja a régebbi bejegyzések archiválását és statikus linkek generálását az egyes bejegyzésekre; ezek a statikus linkek permalink-ként ismertek. A legfrissebb címeket hiperlinkkel és összefoglalóval RSS vagy Atom XML-formátumban teszi elérhetővé a weblog, hogy az erre a célra fejlesztett programokkal (feed reader) olvashatóak legyenek.
Egy weblogot gyakran tartalomkezelő-rendszeren (CMS) keresztül tesznek elérhetővé.

Történelem

A blogolás hajnala

A blogolás a személyes weblapot kombinálta olyan eszközökkel, amelyek könnyebbé teszik más lapok linkelését, mint a blogroll, a trackback valamint a megjegyzések. Így ahelyett, hogy néhány ember vezetne egy szálat egy fórumon, vagy valaki képes legyen elindítani egy szálat egy listán, a blog arculata a weblog birtokosának személyiségétől függött.

A „weblog” kifejezést Jorn Barger alkotta meg 1997 decemberében.

„A weblogok gyakran frissített oldalak, melyek más cikkekre mutatnak a weben, gyakran megjegyzésekkel és azonos oldalon megtalálható cikkekre mutató linkekkel. Egy weblog egyfajta folytonos utazás egy emberi útikönyvvel, akit megismersz. Sok útikönyvből lehet választani, és mindegyiknek saját olvasótábora van. Bajtársiasság és együttműködés van a weblogokat vezető emberek között. Mindenfajta struktúra, gráf, gyűrű, stb. szerint mutatnak egymásra.” – Dave Winer

A rövidebb verziót (blog) Peter Merholz alkotta meg 1999 áprilisában vagy májusában a weblog „we blog” alakra bontásával. Ezt a főnév rövidebb alakjaként és igeként is értelmezték. A használata 1999-ben terjedt el, amit a közel azonos időben megjelenő első weblog-eszközök megjelenése tovább népszerűsített: Evan Williams és Meg Hourihan Pyra Labs nevű vállalata kifejlesztette a Bloggert (amit a Google 2004-ben felvásárolt), valamint Paul Kedrosky megalkotta a GrokSoupot. 2003 márciusában az Oxford English Dictionary már tartalmazta a weblog, weblogolás, weblogoló szavakat.

A blogolást egyszerű görgethető honlapoknál többé tevő eszközök úttörőinek egyike Dave Winer. A legfontosabb újításainak egyike olyan szerverek megalkotása, melyeket a weblogok megpingelhetnek, hogy értesítsék a változásokról. A blog-olvasó eszközök, mint a Blogrolling, felhasználják az összegyűjtött frissítési információt, hogy értesítsék a felhasználókat, hogy a kedvenc blogjuk új bejegyzéseket tartalmaz.

A blogolás elterjedése

2001. szeptember 11-e után sok, a „Háború a terrorizmus ellen” témát támogató blog hirtelen népszerűvé vált az esetet megérteni vágyó nyilvánosság körében, valamint sok új blog született ebben a műfajban. 2002-re sokan ezek közül támogatták az iraki inváziót. Ezek a „háborús bloggerek” elsődlegesen, de nem kizárólagosan, jobboldaliak voltak, és többek között ide tartozott az Instapundit is. A fogalmat később kiterjesztették minden Irakkal foglalkozó blogra, ami kiszélesítette a résztvevők körét az egész politikai spektrumra. 2003 tavaszára a Forbes Magazin a „háborús bloggerek” kifejezést már tág értelemben használta, amikor a „legjobb háborús bloggerek” témakörben közölt cikket.

Az első blog alapú vita valószínűleg Trent Lott bukásáról szólt, aki tisztelegve Strom Thurmond előtt kétségbevonhatatlanul rasszista megjegyzéseket tett egy partin. Ennek következtében több blogger, mint Josh Marshall, igyekezett bebizonyítani Lott-idézetekkel és korábbi beszédeivel, hogy a megjegyzései nem véletlen, elszigetelt kijelentések voltak. Az erőfeszítéseik életben tartották a sztorit a sajtóban, amíg a rosszallás mértéke arra nem kényszerítette Lottot, hogy lemondjon a Szenátusban betöltött elnöki pozíciójáról.

Ekkorra a blogolás már olyan méretű jelenség volt, hogy megjelentek az eszközök használatáról és a tartalom létrehozásáról szóló útmutatók is. Az elektronikus közösség építő szerepe is kiemelkedővé vált. Az újságírói iskolák elkezdték vizsgálni a blogolás jelenségét, és kutatni az újságírás jelenlegi gyakorlata és a blogolás közti különbségeket.

2003 óta a blogok növekvő figyelmet kapnak az új sztorikat kirobbantó, alakító és az eseményeken fordító szerepük miatt. Az egyik leglényegesebb esemény a hirtelen jelentkező érdeklődés volt az iraki háború iránt, ami mind baloldali, mind jobboldali bloggereket megmozgatott, és ahol a megfontolt és szenvedélyes nézőpontok már nem tükrözték a bal- és jobboldali megosztottságot. Azok a blogok, melyek mind jobboldali, mind baloldali híreket gyűjtöttek Irakról, kiemelkedő népszerűségnek örvendtek, és a Forbes Magazin is figyelemmel kísérte a jelenséget. A politikusok és politikus-jelöltek által használt, a háborúval és napi eseményekkel kapcsolatos véleményüket tartalmazó blogok – főleg Howard Dean és Wesley Clark blogjai – ráragasztották a hírforrás szerepet is. Eközben a szakértő bloggerek növekvő – mint például Daniel Drezner és J. Bradford DeLong – száma a mélységi elemzések forrásává is tette a webblogot.

Az iraki háború más módon is az első „háborús blog” volt: a bagdadi bloggerek széles olvasótáborra tettek szert, és egyikük (Salam Pax) könyvet is adott ki a blogjából. A blogolás népszerű lett az Irakban szolgáló katonák körében is. Az ilyen katonai blogok új perspektívát adtak a háborús valóságról. Azon emberek gondolatainak olvasása, akik ott voltak az események sűrűjében, ha ellensúlyt nem is, ellenpontot mindenképpen biztosított a hivatalos hírekkel szemben. A blogot gyakran használják arra, hogy figyelmet irányítsanak bizonyos hírforrásokra, például linkekkel a madridi kamerákra, amikor a hatalmas antiterrorista demonstráció megtöltötte az utcákat a 2004. március 11-ei vonatrobbantás után. A blogok gyakran azonnali komentárokkal szolgálnak televíziós eseményekkel kapcsolatban, ami a blogolás másodlagos jelentése lett. Például „épp most blogolom Rice vallomását” vagy „épp nézem Rice vallomását, és közben blogolom a véleményemet”.

A blogolás népszerűvé válása

Blogolás és kultúra

Azért a blogolás inkább a technológiáról, mint a politikáról szólt, és így a webblogokat és közösségeket működtető eszközök elterjedése összekötötte a blogolást a Nyílt Forráskód mozgalommal. Olyan írók, mint Larry Lessig és David Weinberger nem csak a bloggolás népszerűsítésére használták blogjukat, hanem eltérő társadalmi modellek népszerűsítésére is. Az egyik aktuális vita témája az újságírók és a bloggerek körében, hogy a weblogolás mit jelent a hírek megjelenése és a tudosítás szempontjából. Ez a szellemi tulajdonról és a tömegmédia társadalmi szerepéről szóró kérdésekhez vezet. Sok blogger elhatárolja magát a média „fő áramlatától”, míg mások más csatornán kommunikáló média tagjainak érzik magukat.

Sok bloggernek nagy tervei vannak, és a blogolást a Nyílt Forráskód Politika részének tekintik, vagy a politikában való részvétel növelésének lehetőségeként, így segítve a vita kereteinek meghatározását. Azonban az intézmények a blogolást a „szűrő megkerülésének” tekintik, és közvetlen üzeneteket juttatnak el a nyilvánossághoz (ld. marketing).

Weblogok létrehozása és publikálása

A blogok megjelenése óta számos szoftvercsomag jelent meg, amelyek megkönnyítik a blogok létrehozását. A blogoknak helyt adó oldalak és a webes szerkesztést lehetővé tevő webszolgáltatások megszaporodtak. Ilyenek például a GreatestJournal, Pitas, Blogger, LiveJournal és a Xanga.

Sok haladó blogger jobban kedveli a szerver oldali szoftver eszközöket, mint például a Movable Type, bBlog, WordPress, b2evolution, Serendipity és a .Text. Ezek a programok szélesebb körű konfigurálhatóságot és több lehetőséget biztosítanak, cserébe viszont nagyobb tudást követelnek. Ha webes felületet biztosítanak a szerkesztésre, a szerver alapú rendszerek könnyebbé teszik az utazó emberek számára a szöveg létrehozását és szerkesztését. Sokan szeretik megörökíteni utazásukat ún. travelblogokban.

Vannak olyanok is, akik PHP, Perl, ASP.NET és egyéb szerveroldali programozási nyelvek segítségével maguk írják meg a saját blog-motorjukat. Míg ezt a legnehezebb létrehozni, a kreativitás teljes erejét magukban hordozzák.

A „blogroll”-t és a megjegyzéseket vagy visszajelzéseket szinte mindegyik blog-szoftver támogatja.

A blogroll azon blogok listája, amelyekre bármely cikkből hivatkozás mutat. Ez az egyik eszköz, amivel a bloggerek környezetet teremtenek a blogjuknak, mivel kilistázzák azon blogokat, melyek hasonlóak az övékéhez, vagy azon blogokat, amelyek fontosak lehetnek az olvasónak. A blogroll a blogra mutató idézetek számának is mérőeszköze lehet, ami minősíti a blogot, úgy, mint a keresők esetében az oldalra mutató linkek száma. A blogroll másik használati módja a kereszthivatkozás: a bloggerek megállapodnak, hogy egymásra hivatkoznak, vágy másik blogra, reménykedve, hogy rájuk is visszalinkelnek.

Weblogok típusai

Személyes

A blog szót gyakran webes napló leírására használják. Ilyen például a LiveJournal. Egy webes napló weblog-formátuma a kevés tapasztalattal rendelkező felhasználóknak is lehetővé teszi, hogy bejegyzéseket hozzanak létre és formázzanak. Az emberek leírják a mindennapi tapasztalataikat, érzelmeiket, problémáikat, költeményeiket, írásaikat, tiltott gondolataikat, gyakran lehetőséget adnak az olvasóknak a részvételre, így megvalósítva Tim Berners-Lee eredeti nézeteit a World Wide Webről mint közösségi médiumról. 2001-ben a webes naplók iránti érdeklődés drámaian megnövekedett.

A webes naplók szerves részévé váltak sok hallgató és tini életének. Még veszekedéseket is bloggolnak, leplezetlenül sértegetve egymást, amit a barátok, ellenségek, és teljesen idegen emberek is el tudnak olvasni.

Tematikus

Népszerű blog típus a tematikus weblog. Adott témára koncentrál, ami gyakran technikai. Ilyen például a Google blogja[1], ami kizárólag a Google-lel kapcsolatos hírekről szól. Másik példa a háborús blog. Sok blog tesz lehetővé kategorizálást, ami azt jelenti, hogy egy általános témájú blog átalakítható téma-orientált bloggá, ha a felhasználó úgy kívánja.

Elmélkedő

Amíg egy személyes weblog elsősorban a mindennapi élettel és eseményekkel kapcsolatos, és sok tematikus weblog a technikai tartalomra koncentrál, addig az elmélkedő kategóriába tartozó blogok egy egyén (vagy egy kis csapat) bármely felvetődő témáról szóló gondolatait tartalmazzák. Ezek általában kevésbé véletlenszerű és többnyire filozófikus témákat jelentenek. Az elmélkedő blogok egyik oldalról természetesen beleolvadnak a személyes weblogokba, másik oldalról pedig a tematikus és politikai blogokba, de eléggé különböznek, hogy önmagukban külön kategóriát alkossanak.

HaverBlog

A HaverBlog egy megosztott napló a weben, mely rövid, gyakran frissített bejegyzésekből áll, amit hasonló érdeklődéskörrel rendelkező barátok szerkesztenek. A HaverBlog szerzője csatlakozik más HaverBlogokhoz, amit barátok vagy ismerősök vezetnek, és így a bejegyzéseik megjelennek az ő blogjában is.

Hírblog

Sok weblog hírkivonatokat tartalmaz egy adott témakörből, például az Internet Kínában[2] vagy a Baseball[3]. Ezek általában rövid összefoglalókat, illetve linkeket tartalmaznak érdekes cikkekre a sajtóból.

Közös

Több blogot egynél több ember ír. A közös blogok bárki számára nyitottak lehetnek, illetve csak egy csoport számára. A MetaFilter jó példa erre a blog-típusra, de ide sorolható a magyar nyelvű Weblabor is.

A közös blog egy eredeti, mindenki által írható, az olvasók által szerkesztett, újságszerű formáját valósítja meg a Magyar Virtus.

A Slashdot, aminek blog mivoltát egyre többen megkérdőjelezik, szerkesztők egy csoportjával rendelkezik, akik hivatkozásokat írnak meg a technológiai hírekre vonatkozóan. Bár a Slashdot sosem hivatkozott önmagára mint weblogra, több blog-jellemzővel is rendelkezik.

A blogolás egy új formája a bloggerek és a hagyományos média együttműködése, amely lehetővé teszi bizonyos témák megtárgyalását, hogy a bloggerek megvethesség a lábukat a weben és fordítva. Az első és legjelentősebb példája ennek a Lone Star Times[4], ami egyesült a houstoni KSEV rádió állomással.

Politikai

Másik népszerű blog-típus a politikai blog. Gyakran egy személy a hírekre hivatkozik és hozzá csatolja saját megjegyzéseit. Sok ilyen blog minden olyannal témával foglalkozik, ami a szerzőjét érdekli. Néhány közülük sokkal specializáltabb. Egyik típus a figyelő blog, ami kritizálja a rendszer szerző szerinti hibáit vagy a lapok egyoldalúságát – vagy egy népszerűbb bloggert.

A politikai blogok 2003-ban kaptak figyelmet, mivel az egyesült államokbeli jelöltek (Howard Dean és Wesley Clark) is elkezdték használni. Mindketten nagy figyelmet kaptak. Joe Trippi, Dean kampánymenedzsere nagy figyelmet szentelt az internetnek.

2004-ben a demokraták komoly lépést tettek a politikai blogok terén a Blog Swarm[5] megalkotásával, ami összgyűjti a jelentősebb blogokra való hivatkozásokat. Sajnos jelenleg ez a website nem elérhető.

A magyar politikai blogokat a Politikusblog.lap.hu[6] rendszerezi.

Jogi

A törvényről és jogi esetekről szóló blogok. Gyakran blawgként hivatkoznak rájuk.

Címtár

A címtár-blogok az interneten barangolók számára hasznosak, mert gyakran számos érdekes tartalommal rendelkező weboldalt gyűjtenek össze könnyen használható és gyakran frissített formában. A hírekkel vagy politikával foglalkozó blogok gyakran esnek ebbe a kategóriába.

Vállalati

Az első magyar vállalati weblog a KFKI-nál indult be 2005 tavaszán IT Lábjegyzet címmel[7].

Tanács

Sok weblog-szakértő tanácsokat ad, például Microsoft technológiai tudás témakörben[8], vagy nőknek szóló irodalom témakörben[9].

Formátum

Néhány blog a bemutatók különböző formátumaira szakosodik, például képekre (ld. web képregény), videókra (ld. videoblog), vagy egy bizonyos témára. Néhányra betűszó alakult ki, ilyen például a moblog (mobil blog).

Hang

A 2000 óta gyors fejlődésen átesett blogok egyik típusa az MP3 blog, ami audio fájlokat tesz elérhetővé a felhasználó számára. Az MP3 blogok általában erősen szakosodnak egy adott zenei stílusra, mint például a ‘60-as évek soul zenéje vagy a korai ‘90-es évek hip-hop zenéje.

Fényképezés

Az egyre népszerűbbé váló digitális fényképezőgépek és szélessávú kapcsolatok következtében minden eddiginél könnyebbé vált a fényképek megosztása. A bloggerek alkalmassá tették a programjaikat a fotók közzétételének megkönnyítésére, így létrehozva az úgynevezett fotoblogot. A fotó megosztó oldalak, mint a Buzznet[10] és a Flickr[11], integrálták a tipikus fotógaléria szolgáltatást a fotómegosztással, blogolással és feliratkozással, hogy jobb közösségi szoftvert hozzanak létre.

Videó

2005 januárjában megtartották az első VloggerCont[12], a videobloggerek találkozóját. A vloggolás vagy videoblogolás egy video formátumú blogbejegyzés készítése.

Gyakran használt kifejezések

A blogolásnak, mint bármely más hobbinak, megvan a saját szókincse. Az alábbiakban megkísérlünk megmagyarázni néhány gyakran használt kifejezést.

Audioblog
Azon blogok, amelyek főleg mobiltelefonokról küldött hangfelvételeket tartalmaznak, néha rövid szöveges üzenettel kísérve.

Blog feed
Egy XML-alapú fájl, melybe a blognak otthont adó szoftver a blog speciális programok által olvasható formátumát helyezi el, így továbbosztható a weben keresztül. Olyan formátumokat használnak a XML fájl strukturálására, mint az RSS és az Atom.

Blogorrhoea
A „blog” és a „logorrhoea” szóösszetétele. Eltúlzott és zavaros bőbeszédűség egy weblogban.

Blográdió
Egy kisebb méretű (jellemzően száz kilobájtokban mérhető) program. Nem valósidejű rádióműsort ad le, hanem az előzőleg a szerverre feltöltött zeneszámokat sugározza a megadott sorrendben. A rádió használatához az mp3 fájlokat át kell konvertálnunk kisebb méretű, gyengébb minőségű formátumra.

Blog site
Egy blog webhelye (URL), ami lehet egy dedikált domén, aldomén, vagy weboldalba beágyazott hely.

Blog export, import
Lehetőség van az egyes blogrendszerek közötti átjárhatóságra. Ilyenkor az addig elkészült bejegyzéseket exportálhatjuk/importálhatjuk. Kialakulása ahhoz köthető, hogy a blogolás tömeges elterjedésével egyes blogszolgáltatók felvásároltak másokat, vagy összeolvadtak velük, és üzletpolitikai szempontból biztosítani kellett az addig elkészített blogok folytonosságát.

Blogroll
Blogok listája. Általában egy blogger a blogja mellett feltünteti a kedvenc blogjainak listáját. Ez a lista dinamikussá tehető olyan szolgáltatásokon keresztül, mint a BlogRolling[13].

Blogsite
Gyakran összekeverik egy egyszerű bloggal vagy blog site-tal, de egy blogsite egy weboldal, ami különböző forrásokból kombinálja a blog feedeket, és tartalmaz nem-blog forrásokat is, így jelentős többletértéket hozzáadva a nyers blog feedekhez.

Blogszerkesztő
A korszerű szövegszerkesztőkhöz hasonló felületű szerkesztőrendszer. Jellemzően ebben írható meg a blog-bejegyzés, képeket, linkeket, stb. szúrhatunk be vele.

Blogsnob
Az a személy, aki nem válaszol a baráti körén kívülről érkező megjegyzésekre.

Blogtárs
A blogok fejlődésével létrejött fogalom. Segítségével a blogger engedélyt adhat más bloggereknek is bejegyzések küldéséhez. Több blogger együttes munkája alakítja/alakította ki a mai blogközösségeket.

Komment
Az egyes bejegyzésekhez külön-külön kapcsolódó megjegyzés. A látogatók ebben reagálhatnak a bejegyzésre, illetve a szerző válaszolhat a felvetésekre.

Moblog
A „mobil” és a „blog” szóösszetétele. Egy blog, ami főleg mobiltelefonról SMS és MMS formájában érkezett bejegyzéseket tartalmaz. Gyakran fotoblogok.

Permalink
Állandó link. Egyetlen bejegyzés egyedi URL-je, azaz egy konkrét bejegyzésre mutató link.

Ping
Egy „riasztás” a TrackBack rendszeren belül, ami figyelmezteti egy bejegyzés eredeti szerzőjét, hogy valaki az eredeti bejegyzésével kapcsolatban írt.

Sablon
A blogírás tömegessé válásával terjedt el. Segítségével az általában kezdő blogger egy kész kialakítású oldalt kap, amire feltöltheti bejegyzéseit. Legtöbbször kiterjed az oldalszerkezetre, a dízájnra, és egyéb grafikai megoldásokra. A sablon bármikor módosítható a blogger tudása/kívánságai szerint.

Shoutbox
Üzenőfal. A látogatók itt beszélhetnek a bloggerrel és/vagy egymással. Jellemzően nem az egyes blog-bejegyzésekhez tartozik, mint a kommentek, hanem magához a bloghoz, mint szerves egészhez.

TrackBack
Egy olyan rendszer, ami lehetővé teszi egy bloggernek, hogy megtudja, ki írta az eredeti bejegyzést és ki írt egy másik bejegyzést azzal kapcsolatban. A rendszer úgy működik, hogy „ping”-et küld a blogok között.

Nyiri Péter

2017 eleje óta foglalkozom blogírással és 2010 óta internet marketinggel. Az a célom, hogy segítsek neked blogodat, honlapodat vállalkozásod szolgálatába állítani, hogy ezzel növeld a bevételed.

Click Here to Leave a Comment Below

Leave a Comment:

​​​A blogodból milliós üzlet - ingyenes tanfolyam!

%d blogger ezt szereti: